ROD Żerżeń

..."Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście W żar epoki użyczą wam chłodu Tylko drzewa tylko liście"...

INFORMACJA

Zarząd RODŻerżeń
informuje:
że zgodnie z decyzją Walnego Zebranie Sprawodawczo-Wyborczego
z dn. 14kwietnai 2024 r opłaty w roku bieżącym wynoszą:

1. opłata za działkę – 1,90zł/m2 + 50,00 zł (opłata energetyczna) + 6,00 zł (składka)
Łącznie za działkę o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 626,00 zł.
Opłatę należy wnieść  do dn. 30 czerwca 2024 r
2. opłata za energię elektryczną 1,20 zł/1kWh.

Informacje uzupełniajace, dodatkowe w godzinach pracy Biura:

(ŚRODY, SOBOTY, NIEDZIELE GODZ. 10 - 13)

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ŻERŻEŃ”
04-871 Warszawa ul. Borowiecka
Tel. 872 – 46 - 64

Prawo do działki

Sposoby uzyskania:
1.Przeniesienie - osoba użytkująca działkę przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – art. 41 ustawy o ROD.
2. Wstąpienie w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca – art. 38 ust.1 ustawy o ROD.
3. Podpisanie umowy dzierżawy działkowej z Zarządem – gdy Zarząd dysponuje wolną działką – art. 27 ustawy o ROD.
Szczegółowe informacje są do uzyskania w biurze Zarządu oraz na stronach PZD.