Historia miejsca

DRZEWKO Swoją nazwę nasz Ogród wziął od wsi Zerzeń (stare nazwy Zerzyn, Rzizno, Zezno) wzmiankowanej już w dokumentach z XIII wieku. Po powstaniu listopadowym w 1830r. wieś liczyła 13 domostw i 105 mieszkańców. Od roku 1831 wieś Zerzeń była wsią rządową. W roku 1883 zbudowano we wsi – w miejscu drewnianego – murowany kościół w stylu gotyku nadwiślańskiego pw.  Wniebowzięcia N.M.P., według projektu architekta Konstantego Wojciechowskiego. W 1905 roku liczyła już 405 mieszkańców, 37 gospodarstw, 2 sklepy, kuźnię i karczmę. W 1951 roku została przyłączona do Warszawy.


DRZEWKO Wieś Wólka Zerzeńska w XVI i XVII wieku należała do rodziny Wolskich. W XVIIIw. kolejny właściciel – płk. Woyna - urządził tu folwark. Po powstaniu styczniowym uwłaszczona przez władze carskie i włączona do gminy Zagóźdź, wieś liczyła 73 mieszkańców, w 1905r. 215 mieszkańców, a w 1921r. 168 mieszkańców. Do Warszawy włączona została w roku 1951.


DRZEWKOPobliski Borków stanowił wraz z folwarkiem własność gen. Sowińskiego i ks. Druckiego-Lubeckiego. W XXw. został częściowo przydzielony do Kaczego Dołu (Międzylesie) i do Zbójnej Góry. W 1921r. liczył 46 gospodarstw i 354 mieszkańców. Od 1951r. włączony do Warszawy, podobnie jak sąsiedni Zagóźdź, będący od 1864r. siedzibą gminy, w skład której wchodziły wymienione wyżej miejscowości.


DRZEWKOTereny te miały opinię mało wydajnych rolniczo, podmokłych, często nawiedzanych powodziami. Było tu mało gruntów ornych, więcej łąk i nieużytków. Mieszkańcy tych osad – ubodzy rolnicy – najmowali się jako przewoźnicy przez rzekę, inni zaś „rybaczyli”, gdyż Wisła obfitowała wówczas w duże ilości różnego gatunku ryb. Dopiero w tzw. czasach „wilanowskich” wzmożone osadnictwo oraz budowa Wału Miedzeszyńskiego przyczyniły się do rozwoju rolnictwa i ogrodnictwa na żyznej już ziemi pozalewowej. Chłonny rynek warszawski zaś sprzyjał wzrostowi zamożności mieszkańców okolicznych wsi.


DRZEWKO W roku 1939, po przemarszu niemieckiej 11 dywizjii piechoty na Pragę, Zerzeń był mocno zniszczony. Walki w sierpniu i wrześniu 1944 na linii Zerzeń-Zbytki przez Międzylesie do Miłosny, spowodowały znaczne zniszczenia tutejszych terenów, w tym gruntownie odbudowanego po wojnie kościoła w Zerzeniu.


DRZEWKO Ostatni właściciel dzierżawił grunty okolicznym gospodarzom. W ramach realizacji Ustawy PKWN o reformie rolnej, grunty częściowo nadano w użytkowanie okolicznym rolnikom.
Teren, na którym znajduje się dzisiaj Rodzinny Ogród Działkowy „Żerżeń”, a pierwotnie Pracownicze Ogrody Działkowe „Zerzeń”, Bankowiec”, „NIK” oraz „IEA”, nie był objęty reformą. Był to teren podmokłych nieużytków, wysypisko śmieci i częściowo pastwisko, i znajdował się w dyspozycji państwa.


DRZEWKOWymienione wyżej ogrody działkowe założono w roku 1970. Pierwotnie każdy z nich posiadał własny samorząd, jednak konieczność współpracy w kwestiach korzystania z infrastruktury czy dokonywania inwestycji spowodowała powstanie Komisji Koordynującej, a w późniejszym okresie wspólnego Zarządu.

DRZEWKO DRZEWKO DRZEWKO