ROD Żerżeń

..."Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście W żar epoki użyczą wam chłodu Tylko drzewa tylko liście"...

Prawo do działki

Sposoby uzyskania:
1.Przeniesienie - osoba użytkująca działkę przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – art. 41 ustawy o ROD.
2. Wstąpienie w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca – art. 38 ust.1 ustawy o ROD.
3. Podpisanie umowy dzierżawy działkowej z Zarządem – gdy Zarząd dysponuje wolną działką – art. 27 ustawy o ROD.
Szczegółowe informacje są do uzyskania w biurze Zarządu oraz na stronach PZD.