Umowa dzierżawy

pdf P

Umowa przeniesienia praw

pdf B P

Jak kupić działkę

Sposoby uzyskania prawa do działki:
1.    Przeniesienie - osoba użytkująca działkę przenosi swoje prawo do działki podpisując umowę z osobą zainteresowaną nabyciem tego prawa – art. 41 ustawy o ROD.
2.    Wstąpienie w prawo do działki – składając w zarządzie ROD oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki – dotyczy współmałżonka zmarłego działkowca – art. 38 ust.1 ustawy o ROD.
3.    Podpisanie umowy dzierżawy działkowej z Zarządem – gdy Zarząd dysponuje wolną działką – art. 27 ustawy o ROD.
Szczegółowe informacje są do uzyskania w biurze Zarządu oraz na stronach PZD.

Plan ROD