Prosimy o niezwłoczne usunięcie wszystkich nasadzeń wyrastających poza granice działki (także z wysokości)

Alejka musi być przejezdna dla pojazdów ratunkowych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna itp..)

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWCÓW

UWZGLĘDNIAJĄC POTRZEBY DZIAŁKOWCÓW ZARZĄD ROD ŻERŻEŃ OFERUJE PŁATNE
WORKI NA ODPADY ZIELONE I INNE NIE KOMUNALNE I ODPADY ZABRONIONE
WORKI SĄ OZNACZONE 120 LIT I TYLKO W NICH MOŻNA SKŁADAĆ W ODPADY W MIEJSCU

 SPALANIE NA DZIAŁKACH SUROWO ZABRONIONE
ZARZĄD ROD ŻERŻEŃ PRZYPOMINA
ZGODNIE Z USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKÓW W GMINACH ORAZ Z REGULAMINEM ROS ZABRANIA SIĘ SPALANIA ODPADÓW ROŚLINNYCH I TRAW NA DZIAŁKACH
ZŁAMANIE ZAKAZU GROZI MANDATEM W WYSOKOŚCI 500 PLN LUB GRZYWNĄ 5 000 PLN
 UWAGA DZIAŁKOWCY
ZARZĄD ROD Z PRZYPOMINA O ZAKRĘCENIU WSZYSTKICH KRANÓW I ZAWORÓW NA DZIAŁCE.
PRZEWIDYWANY TERMIN URUCHOMIENIA WODY 15 KWIETNIA

 W PRZYPADKU KRADZIEŻY
REAGUJ - NIE TOLERUJ - POWIADOM
KOMISARIAT POLICJI WARSZAWA WAWER

TEL: 22 603 23 01
22 603 85 50
ST. SIER. KAMIL PISKORZ
22 603 23 68 LUB 600 977 651

WODA

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. 23:00 – 5:00
PRZERWA TECHNICZNA W DOSTAWACH WODY

WAŻNE KOMUNIKATY ZARZĄDU

Zarząd ROD serdecznie dziękuje członkom Ogrodu, ich rodzinom i przyjaciołom za zaangażowanie w akcję składania wniosków do studium przestrzennego zagospodarowania Warszawy.

Zarząd ROD dziękuje

za uczestnictwo w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Członków ROD "Żerżeń"

w dniu 28 kwietnia 2019r.

 UWAGA
ZARZĄD INFORMUJE, ZE SAMOWOLNE ZERWANIA PLOMB PRZY LICZNIKACH ELEKTRYCZNYCH W ALTANKACH JEST TRAKTOWANE JAK KRADZIEŻ PRĄDU NA SZKODĘ OGRODU