Struktura i organy PZD

ROZDZIAŁ IV
Struktura i organy PZD

§ 31
Jednostkami organizacyjnymi PZD są:
1) rodzinne ogrody działkowe,
2) jednostki terenowe,
3) jednostka krajowa.
§ 32
Organami PZD są:
1) w ROD:
a) walne zebranie (konferencja delegatów),
b) zarząd,
c) komisja rewizyjna,
2) w jednostce terenowej:
a) okręgowy zjazd delegatów,
b) okręgowa rada,
c) okręgowy zarząd,
d) okręgowa komisja rewizyjna,
3) w jednostce krajowej:
a) Krajowy Zjazd Delegatów,
b) Krajowa Rada,
c) Krajowy Zarząd,
d) Krajowa Komisja Rewizyjna