ROD Żerżeń

..."Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście W żar epoki użyczą wam chłodu Tylko drzewa tylko liście"...

Prawo, a działka

    Rodzinne ogrody działkowe oraz działki powinny realizować cele określone w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednym z nich, jest zaspakajanie wypoczynkowych oraz rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez prowadzenie upraw ogrodniczych (art. 3 pkt 1 ustawy o ROD). To samo dotyczy działek,
które winny służyć zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny dotyczących nie tylko wypoczynku i rekreacji,
ale i związanych z prowadzeniem upraw ogrodniczych (art. 2 pkt 2 ustawy o ROD).

ustaw