ROD Żerżeń

..."Pamiętajcie o ogrodach Przecież stamtąd przyszliście W żar epoki użyczą wam chłodu Tylko drzewa tylko liście"...

INFORMACJA

Zarząd RODŻerżeń
informuje:
że zgodnie z decyzją Walnego Zebranie Sprawodawczo-Wyborczego
z dn. 14kwietnai 2024 r opłaty w roku bieżącym wynoszą:

1. opłata za działkę – 1,90zł/m2 + 50,00 zł (opłata energetyczna) + 6,00 zł (składka)
Łącznie za działkę o powierzchni 300 m2 opłata wynosi 626,00 zł.
Opłatę należy wnieść  do dn. 30 czerwca 2024 r
2. opłata za energię elektryczną 1,20 zł/1kWh.

Informacje uzupełniajace, dodatkowe w godzinach pracy Biura:

(ŚRODY, SOBOTY, NIEDZIELE GODZ. 10 - 13)

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY
„ŻERŻEŃ”
04-871 Warszawa ul. Borowiecka
Tel. 872 – 46 - 64

Prawo, a działka

    Rodzinne ogrody działkowe oraz działki powinny realizować cele określone w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. Jednym z nich, jest zaspakajanie wypoczynkowych oraz rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez prowadzenie upraw ogrodniczych (art. 3 pkt 1 ustawy o ROD). To samo dotyczy działek,
które winny służyć zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny dotyczących nie tylko wypoczynku i rekreacji,
ale i związanych z prowadzeniem upraw ogrodniczych (art. 2 pkt 2 ustawy o ROD).

ustaw